SUDUT PAMERAN

 1. SEJARAH SEKOLAH
 2. ALBUM SEKOLAH
 3. MAJALAH SEKOLAH
 4. BANNER SEKOLAH
 5. CENDERAMATA SEKOLAH
 6. PERALATAN MUZIK PURBA
 7. PERALATAN SUKAN PURBA
 8. PERALATAN DAPUR PURBA
 9. MATA WANG
 10. EKONOMI
 11. PERMAINAN TRADISIONAL

Semua barangan pameran di Galeri Sejarah adalah sumbangan ikhlas daripada warga SMSTJ termasuklah pengetua, guru, staf sokongan, ibu bapa pelajar dan pelajar